Aplikacja logopedyczna – ćwiczenia artykulacyjne

Android 1   Android 2  Android 3  APPLE

YouTube-Video 

Aplikacja logopedyczna zawiera ćwiczenia artykulacyjne dla dzieci na etapie sylaby, wyrazu, związków wyrazowych oraz zdań dla poszczególnych głosek. Może być również stosowana podczas pracy z dorosłymi.

        

facebook.com/pg/logopedia.aplikacja/photos/

Ćwiczenia logopedyczne    Głoska K    Głoska L 

  • powstała z myślą o wsparciu terapii dzieci, u których zdiagnozowano wady wymowy,
  • oferuje atrakcyjne gry i zabawy artykulacyjne,
  • wspiera prawidłowy rozwój mowy oraz słuch fonematyczny,
  • może być wykorzystywana w ramach profilaktyki logopedycznej,
  • zawiera dużą liczbę słów, dzięki czemu ćwiczenia są zróżnicowane i interesujące,
  • jest doskonałym wsparciem dla tradycyjnej terapii,
  • została wyposażona w moduł umożliwiający rejestrowanie postępów dziecka dzięki formule „powtórz i nagraj”,
  • jest używana przez wielu specjalistów podczas terapii w gabinecie, również w pracy z dorosłymi,
  • powstała we współpracy z neurologopedą, polonistką i oligofrenopedagogiem – Kariną Caruk LogopedaJeleniaGora.pl

Google Play:  Logopedia 1    Logopedia 2    Logopedia 3 

Logopedia 1 : ćwiczenia artykulacyjne                                14,99 PLN
– 9 głosek ( B, C, Ć , Cz, Dz, Dż ,Dź, F, G), głoska B jest bezpłatna,
– 72 sylab, 278 logotomów, 408 wyrazów, 191 związków wyrazowych , 227 zdań,
Pobierz: Lista lekcji (.pdf)

Logopedia 2 : ćwiczenia artykulacyjne                                 14,99 PLN
– 5 głosek ( H, K, L ,P, R (tr,dr, pr,br, kr,gr, fr,wr), R), głoska H jest bezpłatna,
– 91 sylab, 328 logotomów,  352 wyrazów,  310 związków wyrazowych , 194 zdań,
Pobierz: Lista lekcji (.pdf)

Logopedia 3 : ćwiczenia artykulacyjne                                14,99 PLN
– 7 głosek ( S, Ś, Sz, W, Z , Ż , Ź ), głoska S jest bezpłatna,
– 54 sylab, 215 logotomów, 348 wyrazów, 184 związków wyrazowych, 197 zdań,
Pobierz: Lista lekcji (.pdf)